Konfirmasjon, Konfirmasjonssanger, Konfirmasjonstaler, Ferdige taler
konfirmasjon

Kristelig Konfirmasjon

Konfirmasjon kommer fra et latinsk ord som betyr stadfestelse, styrkelse eller bekreftelse. Når kirken bruker ordet betyr det en bekreftelse av dåpsseremonien.

konfirmasjon kirke
Nesodden kirke fra 1100 tallet


Konfirmasjon til Norge:
Konfirmasjonen kom til Norge på 1700-tallet. Da var det ikke noe borgerlig(human-etisk) alternativ, slik at alle måtte konfirmere seg kristelig. Fra 1736 var dette en vanlig ordning og denne var da obligatorisk for alle.

Valg:
I vår tid er det frivillig å velge om man vil konfirmere seg. Og dette kan være et vanskelig valg for mange unge mennesker. Skal man velge kristelig eller human-etisk?
Dette er et valg hver enkelt må finne svar på ut ifra sine verdier eller tros overbevisninger.

Kristelig:
Om man velger å konfirmere seg kristelig, må man gjennomføre en undervisning i kirkens regi. Denne undervisningen tar konfirmantene i 9 klasse og går gjerne over et skolesemester.
I tillegg til undervisningen hos presten, må konfirmantene møte opp i kirken på gudstjenester. De må møte på minimum 8 gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden.

Dåpsløfter:
Selve konfirmasjonen er en gudstjeneste hvor konfirmanten blir påminnet om dåpsløftene. Presten holder en bønn for konfirmantene i tillegg til en bønn for hver enkelt.

I dag er det helt frivillig om man vil konfirmere seg, og siden 1950 har vi hatt et borgerlig alternativ til kristen konfirmasjon:

Linker:
Her er link til den Norske kirke - Trykk her

 


festtaler

personlig sang og tale

jobbsøknad


CV og jobbsøknad

© www.konfirmasjon.info
Bølerveien 11, 1455 Nordre Frogn
Utviklet av Websalg AS - Orgnr: 986 600 116 - Sideoversikt