Konfirmasjonssanger - søsken
konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon / Human-Etisk forbund:

Human-Etisk forbund ble etablert i 1956. De har opp igjennom årene utviklet alternative seremonier til den Norske Kirke.
De har Humanistisk navnefest, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Fra 2005 heter det Humanistisk konfirmasjon, og ikke Borgelig Konfirmasjon.I dette livssynet blir mennesket sett på som et selvstendig individ, som har frihet til å gjøre som de vil, ut ifra fornuft og egne vurderinger.

Overgang fra barn til voksen:
Humanistisk konfirmasjon går ut på å markere overgang fra barn til voksen ved en verdig og høytidelig seremoni.
Ungdommer som ønsker dette alternativet, gjennomgår et kurs i livssyn og etikk, hvor målet er å styrke de Humanetiske verdiene i samfunnet.
Å ta ansvar for oss selv og våre medmennesker, samt selvstendig tenkning, holdninger, adferd er viktige begreper i kurset.

Hvem som helst kan velge dette alternativet, uansett livssyn og religiøs tilhørighet.

Kursene koster penger, og strekker seg over 7-10 kvelder.
Seremoniene foregår samtidig med den kristnes, og finner sted i offentlige lokaler.

Kontakt ditt fylkeslag for nærmere informasjon.

Mer informasjon finner du på Human-Etisk Forbund sine sider.


 


festtaler

personlig sang og tale

jobbsøknad


CV og jobbsøknad

© www.konfirmasjon.info
Bølerveien 11, 1455 Nordre Frogn
Utviklet av Websalg AS - Orgnr: 986 600 116 - Sideoversikt